Fundusze Unijne POPW 1.4 II Etap

Firma Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „ Wzrost konkurencyjności firmy Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński poprzez wdrożenie strategii wzorniczej.”

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

Planowane efekty:

W ramach Projektu zostaną wdrożone następujące działania:

Wdrożenie wzornictwa oraz zarządzania nim jako narzędzia do opracowywania własnych innowacji produktowych.

Wdrożenie innowacyjnych wzorów przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii produkcyjnych pozwalających na efektywne wytwarzanie nowych produktów.

Opracowanie strategii wizerunkowej i komunikacji marketingowej nowej marki dla semiprofesjonalistów.

Wartość projektu: 6 186 900,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 890 000,00 zł